Zakład produkcyjny

Zakład <span>produkcyjny</span>

Zakład produkcyjny

Produkcja Korurs Sp. z o.o. odbywa się w dwóch wydziałach produkcyjnych:

  • Wydziale Obróbki Wstępnej 
  • Wydziale Obróbki Wykończającej

 

W Wydziale Obróbki Wstępnej realizowane są wszystkie podstawowe procesy technologiczne obróbki "na miękko" oraz hartowanie indukcyjne. W skład wydziału wchodzi także magazyn materiałów, z którego pobierane są surowce i materiały do produkcji. Surowce poddawane są obróbce mechanicznej w wyniku czego powstają wyroby gotowe oraz części stanowiące półwyroby do wyprodukowania wyrobów finalnych.

Części wykonywane są w oparciu o własne zdolności produkcyjne w zakresie toczenia na tokarkach numerycznych i uniwersalnych, frezowania, dłutowania, wiórkowania i szlifowania kół zębatych, wiercenia i frezowania numerycznego i konwencjonalnego, przeciągania otworów, hartowania indukcyjnego, wyważania dynamicznego.

W Wydziale Obróbki Wykończającej realizowany jest dalszy proces obróbki mechanicznej "na twardo".

Tutaj mają miejsce wszystkie procesy wykończeniowe, montaż zespołów oraz konserwacja i pakowanie wyrobów, które ostatecznie trafiają do magazynu handlowego.