System zarządzania jakością

System <span>zarządzania jakością</span>

System zarządzania jakością

Wdrożony i stosowany w Korurs Sp. z o.o. System Zarządzania Jakością obejmuje produkcję własną oraz sprzedaż wyrobów i towarów handlowych i jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015, co zostało potwierdzone stosownym certyfikatem. System podlega corocznemu audytowaniu przez niezależną jednostkę certyfikującą TUV Thuringen. 

Podczas produkcji każda partia wyrobów poddawana jest kontroli jakościowej a proces produkcyjny dokumentowany. Informacje o materiałach i etapie produkcji zawarte są w przewodnikach technologicznych.

Po zakończeniu procesu produkcji wyroby poddawane są ostatecznej ocenie jakościowej przez kontrolę jakości, której zadaniem jest niedopuszczenie do dystrybucji wyrobów nie spełniających odpowiednich wymagań.
 

Pobierz Certyfikat dla Systemu Zarządzania

Pobierz Politykę Jakości