Kontakt

Siedziba firmy i biuro handlowe:

Korurs Sp. z o.o.
ul. Gierdziejewskiego 17
02-495 Warszawa

Tel./fax: (22) 478 33 51 do 54
Fax: (22) 478 33 55

NIP: 522-28-28-713
Regon: 140729787

Kapitał zakładowy: 51.500.000,00 PLN
KRS: Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000266933

Mapa