12/01/2023

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

W siedzibie firmy Korurs odbył się 5-godzinny kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanego ratownika medycznego, który przekazał niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w formie wykładów oraz ćwiczeń. Szkolenie w obejmowało swoim programem:

  • podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy
  • postępowanie z nieprzytomnym, nieoddychającym - resuscytacja krążeniowo - oddechowa RKO
  • postępowanie z nieprzytomnym oddychającym - pozycja bezpieczna
  • odwracanie nieprzytomnego poszkodowanego z brzucha na plecy
  • użycie AED - Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego
  • krwawienia, złamania, oparzenia, zadławienia
  • atak padaczki
  • stany internistyczne - zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, cukrzyca
  • wypadki komunikacyjne
  • omówienie składu apteczki zakładowej