Producent i dystrybutor
części zamiennych oraz opon do ciągników i maszyn rolniczych.

System zarządzania jakością

Wdrożony i stosowany w Korurs Sp. z o.o. System Zarządzania Jakością obejmuje produkcję własną oraz sprzedaż wyrobów i towarów handlowych i jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015, co zostało potwierdzone stosownym certyfikatem. System podlega corocznemu audytowaniu przez niezależną jednostkę certyfikującą TUV Thuringen. 

 

Podczas produkcji każda partia wyrobów poddawana jest kontroli jakościowej a proces produkcyjny dokumentowany. Informacje o materiałach i etapie produkcji zawarte są w przewodnikach technologicznych.

 

Po zakończeniu procesu produkcji wyroby poddawane są ostatecznej ocenie jakościowej przez kontrolę jakości, której zadaniem jest niedopuszczenie do dystrybucji wyrobów nie spełniających odpowiednich wymagań.


 

VISUALTEAM